5.9.10 | Author: abdullah

 Nijaz SALKIĆ

Večeras je 27. noć ramazana. Ovo je neparna noć, baš kao prethodne u zadnjih 10 dana, a još jedna nam preostaje i  to 29. noć. Tražimo večeras noć Kadra u ovoj noći. U svim našim džamijama širom svijeta a dahabetile u našim bosanskim džematima, okupiće se ašici i vjernici da klanjaju, da mole Uzvišenog za svoje najmilije, za sebe, za svoje rahmetlije, za svakog Allahovog roba. Skrušeno će se upućivati dove i želje ummeta Muhammedovog s.a.v.s. i naše džematlije će bdjeti jedno vrijeme (oko 2 sahata poslije teravije)  i u našem mesdžidu.
Drago braćo i poštovane sestre dođite večeras u našu džamiju i posebice obratitimo pažnju na teraviju i noćni namaz: "Ko provede Lejletu-Kadr vjerujući i očekivajući nagradu, biće mu oprošteno pretdhodo učinjeno." (Buhari 37, Muslim 759) Klanjajući pojedinačno ili u džematu u svojoj kući ili mesdžidu, što je bolje. Rekao je Poslanik, salallahu alejhi ve selem: "Ako čovjek klanja sa imamom sve dok ne završi, upisuje mu se noćni namaz." (Ahmed, Ebu Davud, hadis sahih, Sahihu Džamia, 1615, Albani)

Nafila u noći Kadr

U noći Kadr klanja se posebna nafila-namaz. Prenosi se od Ibn Abbasa, r.a., da je čuo Vjerovjesnika, a.s., kako kaže:”Ko klanja u noći Kadr dva rekata na svakom treba proučiti Fatihu jedanput i Kul huvallahu ehad sedam puta, a nakon selama zatražiti oprost riječima: ‘Subhanallahi ve bi hamdihi estagfirullahe ve etubu ilejhi' (Slavljen neka je Allah i sva zahvala pripada Njemu). Tražim oprosta od Allaha i Njemu se kajem),, neće ustati sa svoga mjesta, a da Allah, dž.š., ne oprosti grijehe njemu i njegovovim roditeljima, i poslat će Allah, dž.š., meleke da posade drveće u Džennetu i dobit će dvorac kraj kojeg će rijeke teći i neće otići sa dunjaluka sve dok ovo ne vidi.”191  Nafila povodom Lejletul-kadra ima najmanje dva rekata, dok najveći broj rekata zavisi od samog klanjača. Najbolje bi bilo tokom dana pripremiti se, a zatim cijelu noć Kadr provesti u ibadetu jer je cjelokupna noć, od akšama do pojave zore blagoslovljena. Ova nafila klanja se nakon teravih-namaza, a prije vitra.  Selam se predaje nakon svaka dva rekata.  Nijet za ovu nafilu je: “Nevejtu en usallije lillahi teala salate lejletil kadri edaen mustakbilel kibleti Allahu ekber.”   Nakon namaza se prouči 100 salavata na Vjerovjesnika (Allahumme salli ala Muhammed), a.s., ili onoliko koliko neko želi. 

Category: |
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 komentarji: