12. 04. 11

U HLADU HADISA-SJEDENJE U DRUŠTVUNijaz SALKIĆ

An ebi hurejrete redijaellahu anhu kale: kale resulullahi s.a.v.s. ''Men dželese fi medžlisin fe kesure fihi legatuhu fe kale en jekume men medžlisihi zalike: Subhane kellahumme ve bi hamdike ešhedu en la ilahe illa ente estagfiruke ve etubu ilejke: Illa gufire lehu ma kane fi medžlisihi zalike (Revahut-Tirmizi)

Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da je Allahov Poslanik rekao: ,,Onaj ko sjedi u društvu gdje ima mnogo nepotrebnog govora, pa prije odlaska sa svog mjesta kaže: 'Slavljen neka si Ti Allahu i neka Ti je hvala, svjedočim da nema drugog boga osim Tebe, od Tebe tražim oprost i Tebi se kajem, biće mu oprošteno sjedenje u takvom društvu''. (Tirmizi)

Ni komentarjev:

Objavite komentar